ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

12/10/2018 Accenture จัดงานCase Competition สำหรับนักศึกษาชั้น ปี 3 ปี 4
10/10/2018 โครงการเรียนล่วงหน้าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
01/10/2018 แนะแนวโอกาสทางอาชีพและรับสมัครงานนิสิต ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561
25/09/2018 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ Juniper NXT Gen 2018”
20/09/2018 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน
20/09/2018 บริษัทฯ ยูนิโหลด เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน
19/09/2018 ประชาสัมพันธ์โครงการ Excellent Internship Program รุ่นที่18
12/09/2018 SCG เปิดรับนิสิตฝึกงาน และ รับสมัครงาน
07/09/2018 โครงการ “iMAP (International Management Associate Program)”
05/09/2018 ประชาสัมพันธ์งาน ExxonMobil Open House IT
30/08/2018 บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
30/08/2018 แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย โครงการ "Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับเวทีโลก Huawei ICT Competition 2018 Global Final ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
16/08/2018 ประชาสัมพันธ์งาน Freewill Solutions Walk-in Interview 2018
15/08/2018 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
15/08/2018 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ (ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมประกวด)
09/08/2018 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับสมัครนิสิตช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
08/08/2018 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
07/08/2018 บริษัท CDG รับสมัครงาน ตำแหน่ง System Engineer
17/07/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร)
14/07/2018 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
14/07/2018 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
11/07/2018 ประสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ
09/07/2018 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 2
09/07/2018 โครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
04/07/2018 กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตแผน ข