ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

17/07/2017 เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
20/06/2017 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
19/06/2017 บริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด เปิดรับสมัครงาน
16/06/2017 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
16/06/2017 การรับสมัครนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปี 2561 (โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา)
13/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
13/06/2017 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี
13/06/2017 ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิเอสซีจี ประจำปีการศึกษา 2560
09/06/2017 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
07/06/2017 โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
07/06/2017 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
06/06/2017 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Elsevier Workshop: Application of Elsevier Research Platform in Research Development
06/06/2017 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X8 ชั้นสูง
01/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
01/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ **สอบ วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 8.30 น.
29/05/2017 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25/05/2017 บริษัท SPARK CODING ACDEMY เปิดรับสมัครงาน
22/05/2017 การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ taist-tokyo tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 รอบที่ 2
19/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี
19/05/2017 บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด เปิดรับสมัครงาน
19/05/2017 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม IT One Walk-In Interview 2017 (รับสมัครงาน)
15/05/2017 บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Application Developer และ Software Developer
15/05/2017 ประชาสัมพันธ์ การเรียน รด.
11/05/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
09/05/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา