ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

05/04/2018 บริษัท TDK เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer Analyst ด่วน!!
04/04/2018 รายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
26/03/2018 กำหนดการจัดกิจกรรมรับสมัครงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
16/03/2018 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
16/03/2018 สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
16/03/2018 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ระบบขนส่งมวลชนทางรางของประเทศไทย เรากำลังจะไปถึงไหน
15/03/2018 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
15/03/2018 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท - เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
14/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
14/03/2018 กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่
09/03/2018 บริษัท ESP Asian center รับสมัครงาน
05/03/2018 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน
05/03/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
27/02/2018 บริษัท 10 กันยา จ ำกัด เปิดรับสมัครงาน
27/02/2018 บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จํากัด รับสมัครงาน
22/02/2018 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16/02/2018 บริษัท United Information Highway Co., Ltd. (UIH) รับนิสิตฝึกงาน และรับสมัครพนักงาน
16/02/2018 บริษัท เซฟคอมส์ เน็ทเวิร์ค ซีคิวริตี้ คอนซัลติ้ง จำกัด
13/02/2018 ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
13/02/2018 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
08/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
02/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
02/02/2018 บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด เปิดรับสมัครงาน
01/02/2018 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดประสบการณ์ด้านไอทีเข้าร่วมงาน Freewill Solutions Walk-in Interview 2018
01/02/2018 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เปิดเวทีการแข่งขันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด MS Office ภายใต้ ชื่อโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition”