ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

27/03/2017 บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับนิสิตฝึกงาน
24/03/2017 รับสมัครนิสิตฝึกงานและรับสมัครพนักงาน
22/03/2017 บริษัท ซียูอีแอล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2560
21/03/2017 รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Gadjch School 2017 ประเทศอินโดนีเซีย
21/03/2017 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์
13/03/2017 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ (มิ.ย. - ก.ค. 60) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
13/03/2017 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
06/03/2017 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
02/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน (ประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60)
28/02/2017 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมรับสมัครงาน ในวันศุกร์ที่ 3 มีค.60 เวลา 9.00 น.ห้อง SC45 -704
25/02/2017 อาจารย์ผู้ดูแลนิสิตเตรียมสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
24/02/2017 ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีพี ออลล์ (จำกัดมหาชน) ได้จัดให้มีโครงการ Leadership development program
24/02/2017 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดทักษะภาษาอังกฤษ
24/02/2017 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 3/60
22/02/2017 กองกิจการนิสิต ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ใน มก.
20/02/2017 บริษัท ฟีคแบค 180 จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
20/02/2017 บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน
15/02/2017 ทุนศึกษาต่อขั้นสูงด้านดาวเทียมสื่อสาร และระบบดาวเทียมนำร่อง จำนวน 2 หลักสูตร ณ ประเทศอินเดีย
15/02/2017 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน
15/02/2017 รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน (สิ้นสุดวันที่ 24 ก.พ.60)
10/02/2017 บริษัท Agoda รับสมัครงานสำหรับนักศึกษา IT และรับสมัครฝึกงาน
10/02/2017 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์
25/01/2017 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน"
19/01/2017 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
17/01/2017 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young financial star competition 2017 (YFS 2017)