ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

16/02/2018 บริษัท United Information Highway Co., Ltd. (UIH) รับนิสิตฝึกงาน และรับสมัครพนักงาน
16/02/2018 บริษัท เซฟคอมส์ เน็ทเวิร์ค ซีคิวริตี้ คอนซัลติ้ง จำกัด
13/02/2018 ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
13/02/2018 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
08/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
02/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
02/02/2018 บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด เปิดรับสมัครงาน
01/02/2018 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดประสบการณ์ด้านไอทีเข้าร่วมงาน Freewill Solutions Walk-in Interview 2018
01/02/2018 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เปิดเวทีการแข่งขันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุด MS Office ภายใต้ ชื่อโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition”
31/01/2018 บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd.ประชาสัมพันธ์งานตำแหน่ง นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และ นักศึกษาฝึกงาน จำนวนหลายอัตรา
31/01/2018 บริษัท ESP Asian center เปิดบูธรับสมัครงาน ตำแหน่ง Software Engineer ณ อาคารชูชาติกำภู (ชั้น1)
24/01/2018 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์
23/01/2018 ประชาสัมพันธ์เรื่องของทุนการศึกษา และฝึกงาน ธนาคารกสิกร
18/01/2018 ขอให้นิสิตสหกิจศึกษา (ที่ฝึกงานไปแล้วใน ภาคต้น 2560) จัดทำโปสเตอร์ ขนาด A1
18/01/2018 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “ University of Real Enterprise Achievement Leadership Program Season II (U-REAL) ประจำปี 2561”
17/01/2018 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/01/2018 ผู้ผ่านการสัมภาษณ์เตรียมสหกิจ วิชา 01449390 Cooperative Education Preparation ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
10/01/2018 ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
09/01/2018 ประชาสัมพันธ์ "โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6"
04/01/2018 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
27/12/2017 สัมภาษณ์นิสิตเตรียมสหกิจ ภาคปลาย 2560 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
21/12/2017 งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
19/12/2017 บริษัท สารพัดช่าง.com จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Web Developer และ Programmer
27/11/2017 ขอรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
17/11/2017 กลุ่มบริษัท ซิตี้เท็กซ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน และฝึกงาน