ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

16/08/2018 ประชาสัมพันธ์งาน Freewill Solutions Walk-in Interview 2018
15/08/2018 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา
15/08/2018 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ (ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมประกวด)
09/08/2018 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. รับสมัครนิสิตช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
08/08/2018 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
07/08/2018 บริษัท CDG รับสมัครงาน ตำแหน่ง System Engineer
17/07/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2 ขยายเวลารับสมัคร)
14/07/2018 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
14/07/2018 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
11/07/2018 ประสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ
09/07/2018 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 2
09/07/2018 โครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
04/07/2018 กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตแผน ข
03/07/2018 ประชาสัมพันธ์ งานแฮกกาธอน 'Sunday Hack'
29/06/2018 บริษัท EnerGaia เปิดรับนิสิตฝึกงาน
28/06/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่2 ขยายเวลารับสมัคร)
28/06/2018 6 ก.ค. 61-ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu
22/06/2018 บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน
21/06/2018 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
01/06/2018 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหารของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
28/05/2018 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอให้นิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
28/05/2018 ประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
25/05/2018 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านกิจการนิสิตระดับนานาชาติครั้งที่ 16 (16th APSSA International Conference 2018)
24/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
24/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)