ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

18/09/2017 การให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 -ปี 4 ในประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
15/09/2017 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp #1/2560
11/09/2017 ผลการพิจารณาทุนบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
08/09/2017 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ KU Innovative Startup Demo Day วันเสาร์ที่ 9 กย.60
04/09/2017 ประชาสัมพันธ์ โครงการ True boot camp
04/09/2017 โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10
31/08/2017 บริษัท จัสมินอินเตอร์เน็ต จำกัด เปิดรับสมัครงาน
01/08/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
17/07/2017 เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
20/06/2017 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
19/06/2017 บริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด เปิดรับสมัครงาน
16/06/2017 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
16/06/2017 การรับสมัครนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปี 2561 (โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา)
13/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
13/06/2017 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี
13/06/2017 ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิเอสซีจี ประจำปีการศึกษา 2560
09/06/2017 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
07/06/2017 โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
07/06/2017 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
06/06/2017 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Elsevier Workshop: Application of Elsevier Research Platform in Research Development
06/06/2017 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X8 ชั้นสูง
01/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
01/06/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ **สอบ วันที่ 6 มิ.ย. 60 เวลา 8.30 น.
29/05/2017 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25/05/2017 บริษัท SPARK CODING ACDEMY เปิดรับสมัครงาน