Blog

อบรมฟรี

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากโครงการประกวดผลงานวิจัย “ICT สร้างไทยเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 2009” ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมคัดเลือกผลงานวิจัย (Research Project Screening Activities) ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมการจัดทำ แผนธุรกิจ (Business plan) เพื่อสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสามารถจัดทำแผนธุรกิจที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้จริง และสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง

ระบบแนะนำจากรายละเอียดสินค้า

ระบบนี้จะอาศัยคุณสมบัติของสินค้าในการสร้างคำแนะนำ หรือที่เรียกว่า Content based filtering ซึ่งมีหลักการเดียวกับวิธีการที่ Search Engine ใช้เพื่อเลือกเอกสารให้ตรงกับคำค้น หลักการทำงานคือ จะใช้สินค้าซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อไปหรือสินค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบใส่ตะกร้าสินค้า ไปเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆที่มีอยู่ แล้วเลือกสินค้าที่มีความใกล้เคียง มากที่สุดในลำดับต้นๆ มานำเสนอให้ลูกค้า เพื่ออธิบายวิธีการทำงานในทางเทคนิค สิ่งแรกที่ต้องมีคือคุณสมบัติทั้งหมดของสินค้าที่มีอยู่ ซึ่งเราจะนำมาสร้างเป็นเวคเตอร์ จากนั้นก็พิจารณาสินค้าแต่ละชนิดว่ามีคุณสมบัติใดบ้าง ถ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะให้ค่าเป็น 1

test

test blog

ไมโครซอฟต์โดนสั่งห้ามขาย Word!

พวกเราคงคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หลักของไมโครซอฟต์ที่ชื่อ Word กันดีนะครับ Word เป็นโปรแกรมประเภท word processing หรือโปรแกรมประมวลผลตัวอักษร และใช้ทั่วไปในการเขียนรายงานหรือเอกสารต่างๆ และน่าจะเป็นโปรแกรมที่พวกเราใช้กันบ่อยที่สุดในชุดของ MS Office ด้วย ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าโปรแกรมหลักของไมโครซอฟต์ตัวนี้โดนแบน?

test

test

ทดสอบ 1

ทดสอบ create blog entry โดย ชวลิต

Syndicate content