แผนที่

(ภาพจาก : http://maps.google.com)

 

direction to comsci

การเดินทางมา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

เส้นทางที่ 1 จากประตูวิภาวดี

ตรงไป เลี้ยวขวาสามแยก ผ่านแยกสนามฮอกกี้ ด้านขวาผ่านสนามเทนนิส สำนักการกีฬา เลี้ยวซ้ายที่แยกสนามอินทรี จันทรสถิตย์ (แยกหอพักหญิง) ไปตามทาง ด้านขวาผ่านสนามอินทรี จันทรสถิตย์ ด้านซ้ายผ่านกองกิจการนิสิต สี่แยกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงคณะวิทยาศาสตร์ ไปตามทาง เลี้ยวขวาสี่แยก ผ่านไปรษณีย์ เลี้ยวขวาที่แยกที่หนึ่ง ถึง อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

เส้นทางที่ 2 จากประตูงามวงศ์วาน 2

เลี้ยวขวาที่หอประวัติ มก. ไปตามทาง ผ่าน KU HOME คณะบริหารธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลี้ยวซ้าย ไปตามทาง ผ่านกองเกษตรเคมี ถึง อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

เส้นทางที่ 3 จากประตูงามวงศ์วาน 1

ตรงไปตามทาง ผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กองเกษตรเคมี ถึง อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

เส้นทางที่ 4 จากประตูพหลโยธิน 1

เลี้ยวซ้ายวนสระน้ำผ่านหน้าหอประชุมใหญ่ ตรงไป เลี้ยวซ้ายที่สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ ไปตามทางผ่านสามบูรพาจารย์ ตรงไปถึงสี่แยกประตูงามวงศ์วาน 1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลี้ยวขวา ไปตามทางผ่าน กองเกษตรเคมี ถึง อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

เส้นทางที่ 5 ประตูพหลโยธิน 2 (ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับคณะสัตวแพทยศาสตร์)

จากประตูเลี้ยวขวาแรก ไปตามทาง ผ่านคณะวนศาสตร์ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกที่สอง ผ่านไปรษณีย์ เลี้ยวขวาที่แยกที่หนึ่ง ถึง อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์